Výstava „Očima generací“

 „Očima generací“ - Vystup ze své ulity

    výstava  Evy Nytrové

 

9. 5. – 31. 5.

 

Již 4. ročník mezigenerační výstavy OČIMA GENERACÍ opět přináší do Ostravy výtvarné a literární práce dětí, mládeže a seniorů Moravskoslezského kraje. Umělecké práce  letošního ročníku  vyjadřují letošní tvůrčí téma -  Vystup ze své ulity. Toto tematické zadání  umožnilo jak malým, tak velkým umělcům představit sebe sama způsobem, jak by si přáli, aby je vnímaly ty další generace. V rámci výstavy se setkáváme s rukodělnou dovedností seniorů,  tak se sny, touhou a vnímáním sebe a rodiny  mladší generací vyjádřenou jak v malbách, fotografiích, tak i literárním  textu .  V rámci výstavy představujeme více než 130 prací, jejichž autorům je v rozmezí od 3 do 93 let. Do letošní výstavy mimořádně vstoupila tvůrčím způsobem také tzv. střední generace a její práce doplňují generační mozaiku tvůrců z různých míst kraje.

 

Návštěvníci výstavy se mohou nad daným tématem zamyslet a vyzkoušet si, jak by oni sami sebe představili. A určitě se přidají k té skupině tvůrců kteří potvrdili, že to nebylo tak jednoduché téma. Na druhou stranu jim téma umožnilo více přemýšlet o sobě a své komunitě, ve které žijí.  Mnohé práce vznikaly za generační spolupráce a na výstavě jsou také představeny projekty mezigeneračních komunitních aktivit. Záměrem této prezentace je představení pozitivních vzorů, které mohou inspirovat k aktivní mezigenerační komunikaci a soužití.

 

Výstava OČIMA GENERACÍ  v Ostravě je součástí stejnojmenného celorepublikového projektu, který putuje po celé republice z kraje do kraje a v rámci tzv. festivalových programů se snaží k sobě přivést  jednotlivé generace .  V rámci Moravskoslezského kraje získala výstava záštitu hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a primátora statutárního města Ostrava Tomáše Macury. Výstavu zahájili 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje  pan Lukáš Curylo a náměstek primátora města Ostravy  Zbyněk Pražák. Oba pánové mimo jiné  vyzdvihli význam mezigeneračního dialogu a  aktivit, které směřují k vzájemnému propojování jednotlivých generací. 

Výstava je svým obsahem určena všem, bez rozdílu věku a pomáhá představit význam rodiny, komunitních vazeb a mezigeneračního soužití. Projekt OČIMA GENERACÍ má své motto: "Zastav se a podívej se kolem sebe mýma očima, možná uvidíš život jinak, uvidíš jej srdcem.",  a tímto vybízí k návštěv výstavy a k malému uměleckému zastavení nad obyčejným lidským životem v různo-generačním  pojetí.

 

 

Festival OČIMA GENERACÍ v Ostravě    

19.5. 2017

 

4. ročník  setkání různých generací spojené s výstavou OČIMA GENERACÍ - Vystup ze své ulity

a doprovodného programu, který je určen pro všechny bez rozdílu věku.

 

10:00  - 12:00

autorské čtení -  Adéla Senecká a  Jana Schlossarková, spisovatelky z Moravskoslezského regionu,

workshop na téma "aktivní a naplněný život nejen pro seniory",

autorské čtení autorů projektu OČIMA GENERACÍ

komentovaná prohlídka výstavy OČIMA GENERACÍ - Vystup ze své ulity

 

16:00 - 18:00

komentovaná prohlídka výstavy OČIMA GENERACÍ - Vystup ze své ulity, představení atelieru Hamaka

autorské čtení z příspěvků projektu OČIMA GENERACÍ

 

17:00

Mažoretky z Bílovce - mezigenerační vystoupení Bíloveckých mažoretek, které nám dokazují, že na věku opravdu nezáleží a vystupovat mohou vedle sebe vnučka

i babička, obzvlášť když Vás to baví

 

10:00  - 18:00

ARTová tvůrčí dílna - Vzkazy v lahvi

Tvůrčí dílna je pro vhodná pro všechny návštěvníky bez rozdílu věku. V rámci tématu si budeme zasílat vzkazy napříč generacemi.

 

Akce se koná pod záštitou ministra kultury ČR Daniela Hermana, hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, primátora statutárního města Ostrava Tomáše Macury a Asociace krajů ČR.

 

kontakt:

 

Ing. Eva Nytrová

ředitelka projektu  OČIMA GENERACÍ

a předsedkyně spolku

COR APERTUM, o.s.

tel.: 777 096 954

www.ocimageneraci.cz

FB facebok.com/ocimageneraci