Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty

 

V červnu 2019 otevírá Slezskoostravský hrad ve spolupráci s týmem Davida Majera unikátní expozici nabízející procházku dějinami Starého světa podél dálkových obchodních cest – Hedvábné cesty od Středomoří až po Čínu a Jantarové stezky od Skandinávie po Jaderské moře, která potrvá téměř 3000 let.

 

Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty je první a unikátní muzeum programově zaměřené na prezentaci legendárních dálkových obchodních tras. Těšit se můžete na výjimečné, neznámé a dosud nevystavené artefakty převážně ze soukromých sbírek, které dokumentují život na dálkových cestách, jimž je muzeum věnováno. Ostrava se tak stává dějištěm světových dějin, neboť tyto cesty byly pro Starý svět životně důležité.

 

Veřejnosti představíme také původní a originální rekonstrukční kresby, atraktivní hmotové modely a virtuální animace. Součástí expozic bude model Slezskoostravského hradu vycházející z jeho podoby v 19.století.

 

Tematické rozdělení expozic Muzea:

  1. Ostrava na Jantarové stezce v době římské a ve středověku
  2. Křižovatky dálkových cest I – Aquileia
  3. Slezskoostravský hrad a hrady Moravské brány
  4. Počátky Hedvábné cesty (klasické Řecko, Skythové, starověká Čína)
  5. Křižovatky dálkových cest II – Pontská Olbia
  6. Hedvábná cesta (Římská říše a její provincie, mincovní poklady Středního východu, Vikingové, kočovníci eurasijských stepí, Velká čínská zeď ad.)
  7. Křižovatky dálkových cest III – Konstantinopol

 

Provozní doba: již brzy

Vstupné: již brzy

Komentované prohlídky expozic pro skupiny nad 15 osob rezervujte na telefonním čísle: +420 734 679 265.

 

V průběhu roku budou probíhat akce pro školy, happeningy pro rodiny s dětmi, přednášky a komentované prohlídky. Aktuální informace sledujte na webu www.slezskoostravskyhrad.cz a na facebooku @slezskoostravskyhrad.

 

Projekt je realizován za podpory Statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje. Děkujeme!

 

Na co se můžete těšit?

Model Slezskoostravského hradu      Stará řecká keramika (z Pontské Olbie 6.–1.st.př.n.l.)       Obolos z Olbie

 

Kolekce starověkých čínských bronzových nádob      Ptolemaiova mapa světa