Miroslav Sabev KRESBY 2004-2010

 KRESBY 2004-2010

3. 10. - 30. 10. 2017

 

Hradní galerie Slezskoostravského hradu      

     

Zveme všechny milovníky umění  do prostor Hradní galerie na výstavu kreseb Miroslav Sabeva, která bude  ke zhlédnutí od 3. do 30. října 2017. Tato výstava představuje soubor kreseb provedených grafitovou tuhou a tematicky věnovaných především oslavě ženského těla, avšak v nevšední interpretaci autora. Miroslav Sabev často pobýval na Slezskoostravském hradě, kdy v rámci zpestření svých výtvarných aktivit konfrontoval své schopností přímým kontaktem s návštěvníky, kdy zájemcům o portrét byl schopen několika rychlými tahy zachytit nejen podobu, ale i charakter portrétované osoby.   Sám pojmenovával tento typ jeho kreseb příznačným názvem „bleskovky“ a skutečně svou rychlostí a zručností udivoval a těšil hloučky přihlížejících. Mimo jiné i z tohoto důvodu bylo několik ukázek jeho portrétní kresby rovněž zařazeno do prezentovaného v galerii souboru jeho prací.

 

Namísto vernisáže se mohou naší příznivci umění těšit na finisáž, která se uskuteční ve středu 25. 10. 2017 v 17.00 hodin. Toto slavnostní zakončení cyklu prezentací tvorby Miroslava Sabeva, které uvede a bude moderovat Dagmar Misařová, bude navíc obohaceno o inauguraci publikace věnované jeho skicám a všem třem výstavám pořádaných v tomto roce, kdy si připomínáme jeho nedožitých 65 let.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Poznámka: Současně s touto výstavou probíhá další prezentace prací Miroslava Sabeva v prostorách Industrial Gallery, která nese název Skici. Tato výstava zprostředkovává návštěvníkům jeho expresivní záznam pohybových zkoušek baletního souboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě v letech 2008 až 2010. Výstavu doprovází text Igora Vejsady, tehdejšího šéfa baletního soboru NDM, jež originálním způsobem líčí osobní vztah mezi umělcem výtvarníkem a umělcem, baletním mistrem, atmosféru té doby a okolnosti, kdy pozoruhodné skici vznikaly. Není také bez zajímavosti, že celý vystavovaný cyklus skic byl zaznamenán obyčejným kancelářským perem značky Parker, ale způsobem, jež Miroslav Sabev povýšil na výtvarnou techniku. Vernisáž této přehlídky Sabevových prací v prostorách Industrial Gallery se koná 10. 10. 2017 v 18.00 hodin, a výstava potrvá do 3. listopadu 2017.

 

Miroslav Sabev

patřil k těm uměleckým osobnostem, které si musely sáhnout až na ono příslovečné dno, aby našel odrazový můstek k tvorbě, k životní vyrovnanosti, k náboženské reflexi a pozitivnímu vztahu k životu. To vše se odráželo v jeho tvorbě. Jeho hlavní malířskou technikou byla malba špachtlí olejovými barvami především na lepenku formátu 70x100 cm. Plocha tohoto rozměru mu dávala dostatečný prostor k vyjádření umělecké myšlenky. Klíčem k jeho obrazům je prvotní imprese, stejně jako následné ztišení a zaměření na osamocený „dialog“ s tématem obrazu. Šepsováním a nanášením mnoha vrstev olejových barev dosahoval jedinečných barevných ploch. Kombinace prolínání barevných vrstev a hranatých ploch tvořených špachtlí dodává jeho pracím impresionistický nádech (zvláště tvorba z pol. 90. let), zároveň jej však překračuje velmi expresívním, někdy až nervním dotvářením za pomocí prstů a štětců.

Nejčastější témata jeho prací byly ženské akty, portréty přátel a členů rodiny, také však téma Krista, kříže. Jeho ženské akty jsou ve většině bez obličeje. Žena v pojetí Sabeva je objektem touhy a vášně, ale také zároveň smutku a osamění. Erotika, milování je (viděno Sabevovými očima) touha po naplnění, které se nedostavuje. Je zde však jiný druh vztahu, ve kterém lze nalézt útěchu a naplnění a tím je mystická - náboženská zkušenost. Ta se projevila nejsilněji v několika obrazech malovaných často v nejtěžších obdobích malířova života - ve vězení (Matka Tereza), na ulici (Kristus) nebo i později (cyklus Kříže).

Portrétní tvorba dosahuje u Sabeva nejsilnějších účinků právě u lidí, ke kterým má malíř hluboký vztah. Mistrovská je však také jeho schopnost vystihnout fyziologické i povahové rysy při portrétování podle předlohy. Věrnost předloze a přitom osobité ztvárnění dělají z jeho portrétů vynikající díla. Miroslav Sabev však nepřestával experimentovat, neustále hledal nové cesty pro umělecké ztvárnění svých myšlenek, které odrážejí jeho těžké životní zkušenosti a také dobu, ve které žil. Za deset let intenzívní tvorby vytvořil stovky děl.

 

napsala Lucie Sabevová,

kurátorka posledních tří retrospektivních prezentací Sabevových prací pořádaných v Ostravě  v roce 2017, kdy si připomínáme  jeho nedožitých 65 let.

 

3. 3. – 31. 3. 2017 / Slezskoostravská galerie, Těšínská 35/710 16 Slezská Ostrava.

3. 10. – 30. 10. 2017 / Slezskoostravský hrad-Hradní galerie / Ostrava

10. 10. – 3. 11. 2017 / Industrial Gallery/ Ostrava