Kapitoly z dějin Jantarové stezky

Otevírací doba

http://www.cerna-louka.cz/slezskoostravskyhrad/vstupne/Vstupné
 

http://www.cerna-louka.cz/slezskoostravskyhrad/vstupne/Kontaktní osoba

 

PhDr. David Majer, autor výstavy, tel. 734 679 265, email: David.Majer@seznam.cz 

 Popis akce

Jantarová stezka je jednou z nejznámějších a nejstarších dálkových komunikací v Evropě. Její hlavní větve vedly od pravěku přibližně v severojižním směru od Baltského a Severního moře do středomořské oblasti a na Balkán. Důležitým komunikačním koridorem na její trase byla již v pravěku Moravská brána a oblast pozdějšího Ostravska. Svou stopu zanechala Jantarová stezka v řadě míst dnešního Moravskoslezského kraje a také město Ostrava vyrostlo na jedné z jejích větví nad brodem přes řeku Ostravici.

Tématem výstavy připravené týmem Muzea Jantarové stezky pod vedením PhDr. Davida Majera však nejsou jen cesty a obchod. Pojem Jantarová stezka je představen také jako synonymum pro dějiny Střední Evropy. Skutečnost, že si autor všímá více problematiky obchodu, dopravy a obecně cestování, je možno vnímat jako historickou metodu a prostředek vedoucí nejen k rekonstrukci průběhu Jantarové stezky, ale i k interpretaci dějinného obrazu oblastí, které spojovala.

Výstava je koncipována ve čtyřech uzavřených segmentech (Římská říše; Aquileia; Lodě a lodní doprava; Ostrava na Jantarové stezce).

Z vystavených exponátů je nutno zmínit např. poklad 24 pražských grošů, ražených jménem Karla IV. a Václava IV., nalezený v lotyšském Daugavpils, dále skvěle dochovanou římskou legionářskou čutoru na vodu z 2. století n. l. (předmět zcela unikátní v celoevropském kontextu), představena bude kolekce pravěkých pazourkových seker či alternativně detailní model římské obchodní lodi z 1. století n. l. a model severské lodi z Nydamu z počátku 4. století.

PhDr. David Majer, autor výstavy