Hrad žije první pomocí

22.9. 2018

 

 

Již 11. ročník akce Hrad žije první pomocí.

Během celého dne budou připraveny pro zájemce z řad veřejnosti zážitkové okruhy, na kterých si budou moct účastníci vyzkoušet poskytování první pomoci pod dohledem zkušených zdravotníků. Součástí dne bude také soutěž nezdravotnických složek IZS v poskytování první pomoci, kdy se příslušníci Policie HČR, Hasičského záchranného sboru a Armády ČR utkají v řešení situací, se kterými si mohou potkat jak v profesním, tak i reálném životě. Během celého dne bude připraven bohatý doprovodný program.Prezentovat se  bude také technika a činnost profesionálních i dobrovolných záchranářů. Speciální část programu je věnována dětem, pro které je připravena zábavně - preventivní trať, kde se seznámí se základy první pomoci, prevencí kriminality i požárů.

 

 

Otevírací doba

9:00 - 17:00 hodVstupné

dobrovolnéKontaktní osoba

Hana Straková, ředitelka soutěže, 731 165 126, h.strakova@hradzijeprvnipomoci.cz