Den Slezské

26.5. 2018

    

Vstupné

zdarmaKontaktní osoba

Statutární město Ostrava, obvod Slezská Ostrava, www.slezska.cz Mgr. Petra Nitková, vedoucí odboru školství a kultury, tel. 724 676 269Kulturní akce obvodu Slezská Ostrava